EUSE

Evropská unie pro podporované zaměstnávání (European Union of Supported Employment, EUSE) je nevládní organizace, která zastřešuje v současné době 19 národních  asociací podporovaného zaměstnávání v Evropě, mezi které patří i Česká unie pro podporované zaměstnávání. EUSE je členem European Disability Forum (EDF).

 

EUSE byla založena v roce 1993 za účelem podpory rozvoje podporovaného zaměstnávání v Evropě. Posláním EUSE je prosazovat model podporovaného zaměstnávání prostřednictvím výměny příkladů dobré praxe, zkušeností a znalostí mezi evropskými zeměmi.

 

Více informací na www.euse.org

 

11. konference o podprovaném zaměstnávání se uskuteční ve dnech 11. - 13.6. 2013. Více o konferenci naleznete zde

 

Informační leták ke konferenci