Platforma NFOZP

 

„DŮSTOJNÁ A STABILNÍ PRÁCE ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝM LIDEM"

Nově vzniklá platforma (rozuměj prostor pro komunikaci k tématům souvisejícím se zaměstnáváním osob se zdravotním postižením)

 

PREAMBULE

Každý člověk má právo na to být vzděláván a zaměstnáván, nikomu se toto právo nesmí upírat, a to ani osobám se zdravotním postižením.

Mít důstojné zaměstnání znamená žít kvalitnější život uprostřed společnosti.

 

Listina základních lidských práv a svobod, hlava čtvrtá čl. 29:

... osoby zdravotně postižené mají právo na zvýšenou ochranu zdraví při práci a na zvláštní pracovní podmínky.
... osoby zdravotně postižené mají právo na zvláštní ochranu v pracovních vztazích a na pomoc při přípravě povolání."

 

Platforma vzniká z potřeby diskutovat a konat v oblasti zaměstnávání osob se zdravotním postižením.

Platforma vzniká jako otevřené, nezávislé, nevládní a nepolitické fórum, ke kterému se může přihlásit každý, kdo chce aktivně napomoci ke změně.

Platforma bude aktivním komunikátorem, který hájí práva osob se zdravotním postižením a všech subjektů, které působí v oblasti celoživotního vzdělávání a učení, zaměstnávání a sociálních služeb pro zdravotně postižené spoluobčany.

 

Základní cíle platformy

Shromažďovat názory a připomínky, týkající se problematiky zaměstnávání osob se zdravotním postižením.

Diskutovat na daná témata mezi zúčastněnými subjekty a prezentovat své názory a návrhy příslušným státním a evropským institucím.

Sjednotit se na základních prioritách.

Podílet se spolu s národními i evropskými institucemi na zlepšení systému.

 

ZÁKLADNÍ TEZE PLATFORMY

  • Každý člověk má mít možnost pracovat
  • Poctivá práce a poctivé zaměstnávání
  • Postižení lidé se nesmějí bát pracovat, práce musí být výhodou, PRACOVAT SE MUSÍ VYPLATIT
  • Jasné a stabilní zákonné normy týkající se zaměstnávání osob se zdrav. postižením, vč. definice chráněného pracovního trhu
  • Pracovní rehabilitace
  • Podporované zaměstnávání
  • Příspěvek na zaměstnávání osob se zdravotním postižením
  • Pozitivní motivace zaměstnavatelů k zaměstnávání zdravotnĚ postižených OSOB
  • Vyloučení diskriminačního a podvodného jednání