Tematická expertní skupina Zaměstnávání OZP

Více na http://www.byznysprospolecnost.cz/prirucka-jak-zamestnavat-osoby-se-zdravotnim-postizenim.html