Projekty

Přenos zkušeností s fondem na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením ze zahraničí do ČR

Cílem projektu je založení tématické sítě, která bude řešit problematiku zaměstnávání osob se zdravotním postižením (OZP) a to nadstavbově formou přenosu zkušeností ze zahraničí, kde jsou dlouhodobě funkční fondy na podporu zaměstnávání OZP, do kterých jsou odváděny "sankce" zaměstnavatelů za neplnění povinného podílu v zaměstnávání OZP. Takto získané finanční prostředky pak různými formami podporují zaměstnávání OZP. V rámci projektu vznikne tématická síť složená z žadatele NRZP ČR a dalších aktérů, kteří se problematice zaměstnávání osob se zdravotním postižením věnují. Českými partnery budou Asociace zaměstnavatelů osob se zdravotním postižením, Unie pro podporované zaměstnávání.

Ze zahraničních partnerů přislíbili svoji účast Francouzská rada OZP pro evropské otázky a Rakouský pracovní svaz pro rehabilitaci.Tématická síť bude během realizace projektu rozšířena o další důležité aktéry ve zmiňované problematice. Tématická síť se budevěnovat zmapování fungování fondů, které slouží k podpoře zaměstnávání osob se zdravotním postižením ve Francii, Polsku a Rakousku. Z této aktivity vznikne podrobná analýza, která bude předmětem diskusí kulatých stolů a seminářů, kde se bude jednat o možné variantě fungování obdobného fondu v České republice. Výstupem práce tématické sítě bude metodika popisující vhodné fungování a využití fondu na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením v ČR. Projekt vede k možnosti využití dalších možných finančních prostředků na podporu jedné z neohroženějších skupin na trhu práce - OZP. Což je důležité právě v současné době reforem v ČR, kdy probíhají úspory ve všech oblastech. Projekt je naplánován na 1,5 roku.