Kolokvia PZ

ČUPZ pořádá pravidelná čtvrtletní setkání poskytovatelů podporovaného zaměstnávání (a dalších odborníků), tzv. kolokvia PZ, kde jsou řešena aktuální témata, především z oblasti zaměstnávání osob znevýhodněných na otveřeném trhu práce.

Termíny letošních kolokvií:

    Plánovaná témata:

    - témata budou vycházet na základě návrhů jednotlivých poskytovatelů podporovaného zaměstnávání

    Přihlašovat se můžete na