Pracovní rehabilitace

Pracovní rehabilitace je souvislá činnost, zaměřená na získání a udržení vhodného zaměstnání osoby se zdravotním postižením, kterou na základě její žádosti zabezpečuje úřad práce. (Žádost o pracovní rehabilitaci podává osoba se zdravotním postižením na pobočce úřadu práce, dle místa trvalého bydliště.)

Pracovní rehabilitace zahrnuje zejména poradenskou činnost zaměřenou na volbu povolání, volbu zaměstnání nebo jiné výdělečné činnosti, teoretickou a praktickou přípravu pro zaměstnání, zprostředkování, udržení a změnu zaměstnání a  vytváření vhodných podmínek pro výkon zaměstnání nebo jiné výdělečné činnosti.

Více obecných informací o pracovní rehabilitaci naleznete zde.

 

Zabezpečením pracovní rehabilitace (nebo jejích součástí) může úřad práce pověřit také jinou právnickou nebo fyzickou osobu, např. agenturu podporovaného zaměstnávání. - S příkladem pracovní rehabilitace realizované prostřednictvím služby PZ se můžete seznámit na stránkách zimního vydání Zpravodaje IN z roku 2008