Kolokvium 28.3.2011

První kolokvium letošního roku se uskutečnilo v pondělí 28. 3. 2011 od 9:30 v aule Vzdělávacího institutu Charity ČR v Máchově ulici 7, Praha 2 - Vinohrady.

Stěžejní dopolední část programu kolokvia se věnovala příspěvku Mgr. Evy Svěrčinové (ředitelka ÚP, Praha 6), zaměřeného na problematiku zaměstnávání (nejen) osob se zdravotním postižením. V rámci prezentace byl dán prostor praktickým otázkám z agentur PZ, rozboru konkrétních případů a společné diskusi nad zvolenými tématy. Pozornost byla věnována také aktuálním změnám platným k 1. 1. 2011.

 

Odpolední část programu byla věnována prezentaci dosavadních výsledků projektu "Zavádění evropských trendů v oblasti zaměstnávání znevýhodněných osob do české praxe", realizovaného Českou unií pro podporované zaměstnávání a diskusi na jendotlivá témata - Inspekce kvality sociálních služeb a Pojištění agentur práce.

1.      Zavádění evropských trendů v oblasti zaměstnávání znevýhodněných osob do české praxe

Cíle projektu:

výměna zkušeností, přenos dobré praxe a zavádění nových trendů a osvědčených nástrojů do české praxe PZ (a zaměstnávání osob se znevýhodněním obecně) a ovlivňování strategií a politik v této oblasti

rozšíření sítě kontaktů a rozvoj spolupráce mezi českými a zahraničními organizacemi a odborníky-jednotlivci působícími v oblasti PZ

zvýšení kvality služeb poskytovaných uživatelům PZ prostřednictvím dalšího vzdělání pracovníků služby PZ

Doba realizace projektu: 1. září 2010 až 31. srpen 2012

Realizátor projektu: Česká unie pro podporované zaměstnávání, o.s.

Partneři projektu:  Rakouská a Německá unie pro PZ

Klíčové aktivity projektu

Aktivity tematické sítě

Setkání EUSE

Workshopy vedené zahraničními lektory

Kolokvia PZ

Účast na 10.konferenci EUSE

3. Národní konference o PZ

Tvorba propagačních a studijních materiálů a renovace webových stránek ČUPZ

AKTUALITY:

Nové webové stránky (www.unie-pz.cz)

Workshopy

Zrealizován 1.blok: 21. - 23. 3.2011 - materiály k dispozici na www.unie-pz.cz v sekci Knihovna/materiály z workshopů

Aktivity „tematické sítě" (již zrealizované + plánované):

Listopad 2010 - 1.setkání + účast na Německé národní konferenci o PZ v Bad Honnef

Leden 2011 - 2.setkání (Belfast)

1.4.2011 - pozvánka pro vedoucí členských organizací ČUPZ

Setkání EUSE - aktuality:

Příprava projektu Leonardo - Přenos Inovací - cílem ověření evropské metodiky PZ (European Supported Employment Toolkit) v praxi českých organizací poskytujících PZ cílové skupině osob se sociálním znevýhodněním.

Dále: 10.konference EUSE (červen 2011, Kodaň), nová struktura EUSE,... aj.

Kolokvia PZ

více zaměřená na vzdělávání - dle potřeb poskytovatelů PZ

 

2.      Zkušenosti agentur PZ s inspekcemi kvality sociálních služeb

Zástupci jednotlivých agentur sdíleli své zkušenosti s inspekcemi. Ukázalo se, že zkušenosti jsou různorodé, pozitivní i negativní a většina se potýká s nejednotným chápáním podporovaného zaměstnáváním a v rámci sociální rehabilitace jsou nuceny poskytovat všechny úkony.

3.      Pojištění agentur zprostředkovávajících zaměstnání (agentur práce) a další

http://portal.mpsv.cz/sz/zamest/zpr_prace/ap_pojisteni_58a.pdf

Toto pojištění je povinné pouze pro ty agentury, které mají registraci podle § 14 odst. 1 písm. b) zákona o zaměstnanosti - tj. formou dočasného přidělení svých zaměstnanců k uživateli, viz příloha.

Agentury Podporovaného zaměstnávání mají registrace podle písmene a) a c), tedy vyhledávání zaměstnání pro fyzickou osobu, která se o práci uchází, a vyhledávání zaměstnanců pro zaměstnavatele, který hledá nové pracovní síly a poradenská a informační činnost v oblasti pracovních příležitostí. 

 

V sekci Knihovna/materiály z kolokvií PZ najdete zmiňovanou prezentaci Mgr. Evy Svěrčinové a materiály z workshopu Podpůrné služby pro osoby se zdravotním postižením při přechodu mezi školou a pracovním životem.