Kolokvium 25.5.2011

Dne 25.5.2011 se v aule Charity ČR v Praze (Máchova 7, Praha 2) uskutečnilo další Kolokvium podporovaného zaměstnávání

  • Stěžejní část programu tvořil interaktivně, prakticky zaměřený workshop na téma Práce se "třetí osobou" (resp. práce s blízkými osobami uživatele služby) vedený Petrem Eisnerem ze společnosti Pohoda, o.s..
  • Závěrečná část setkání byla věnována výměně zkušeností týkajících se spolupráce agentur se zaměstnavateli (předání informací o počtu zaměstnaných klientů a konkrétních firmách, ve kterých se podařilo vyjednat zaměstnání, s důrazem na firmy působící celorepublikově).