Kolokvium 6.10.2011

Termín konání: 6.října 2011

Místo: Výpočetní a informační centrum ČVUT, Zikova 2, Praha 6

 

Program

9:30 - 09:45               Zahájení kolokvia, přivítání přítomných

9:45 - 10:15                Prezentace úspěšné spolupráce se zaměstnavatelem - AmRest (Jana Švajglová, Rytmus, o.s., Aneta Papírníková, AmRest.)

                                    + diskuse                   

10:15 - 10:45              Představení konceptu "Business for Breakfast" a jeho možného přínosu pro agentury PZ (Jana Březinová, Rytmus, o.s.; Libor Zinkaizl, Business for Breakfast)

                                    + diskuse

10:45 - 11:05              PAUZA, občerstvení

11:05 - 11:35              „S individuální podporou k zaměstnání" - prezentace projektu realizovaného o.s. Máme otevřeno? (Jitka Plachá, Máme otevřeno?)

11:35 - 12:35?            Diskuse zaměřená na otázky související s oslovováním zaměstnavatelů a hledáním práce pro uživatele PZ.

12:35?                         Závěr kolokvia