Kolokvium 7.3.2012

Termín konání: středa 7. března 2012, 9:30 - 14:15
Místo konání: Výpočetní a informační centrum ČVUT, Zikova 2, Praha 6, 3. patro

Program:

9:30 - 9:40 Zahájení kolokvia, přivítání přítomných
9:40 - 10:30 Aktuality z ČUPZ a z aktuálně realizovaného projektu „PZ na cestě Evropou" - Klára Podivínová, Eliška Havlíková
10:30 - 12:30 Aktuality - Zákon o zaměstnanosti, pracovní rehabilitace - Alexandra Zajíčková, předsedkyně ČUPZ
(bude zařazena krátká přestávka)
12:30 - 13:00 přestávka, občerstvení
13:00 - 13:45 Představení systémového individuálního projektu Regionální sítě spolupráce v pracovní rehabilitaci (PREGNET)
- novinky v pracovní rehabilitaci v souvislosti s realizací projektu PREGNET
- jakou úlohu může hrát podporované zaměstnávání v pracovní rehabilitaci, Iveta Vernerová, MPSV

13:45 - 14:15 Diskuse, Závěr