Poskytovatelé služby PZ

Kraj:
1. APPN, o.p.s. - Agentura pro neslyšící (člen ČUPZ)
Cílová skupina: osoby se sluchovým postižením
Staňkovská 378, 198 00 Praha 9
222 519 835, SMS: 739 245 189
appn@appn.cz
http://www.appn.cz
2. Asistence, o.p.s. (člen ČUPZ)
Cílová skupina: osoby s tělesným a kombinovaným postižením
V Pevnosti 4, 128 41 Praha 2
241 083 573, 739 655 287
stredisko@asistence.org
http://www.asistence.org
3. Asociace pomáhající lidem s autismem - APLA Praha, Střední Čechy, o.s.
Cílová skupina: osoby s poruchou autistického spektra
V Holešovičkách 593/1A, 182 00 Praha 8
267 311 606, 775 553 776
sadilova@apla.cz
http://www.praha.apla.cz
http://www.autismus.cz
4. Eset Help
Cílová skupina: osoby s duševním onemocněním
Hekrova 805, 149 00 Praha 4
731 444 133, 272 937 712
podpor.zam@esethelp.cz
http://www.esethelp.cz
5. Fokus Praha
Cílová skupina: osoby s duševním onemocněním
Vnislavova 48/4, Praha 2, 128 00
242 408 808
cppz@fokus-praha.cz
http://www.fokus-praha.cz
6. Fosa, o.p.s. (člen ČUPZ)
Cílová skupina: osoby se zdravotním a sociálním znevýhodněním
Filipova 2013/3, 148 00 Praha 4
271 910 016, 775 350 115
fosaops@fosaops.org
http://www.fosaops.org
7. Green Doors, o.s.
Cílová skupina: osoby s duševním onemocněním
Pujmanové 1219/8 140 00 Praha 4
+420 774 913 029
zamestnavani@greendoors.cz
www.greendoors.cz
8. Letní dům, o.s.
Cílová skupina: mladí lidé odcházející z ústavní výchovy
Vyšehradská 430/41, 128 00, Praha 2
+420 777 732 047
letnidum@letnidum.cz
http://www.letnidum.cz
9. Máme otevřeno?
Cílová skupina: osoby s mentálním a kombinovaným postižením
Ve smečkách 604/5 Praha 1 - Nové Město 110 00
+420 728 929 005
info@mameotevreno.cz
http://www.mameotevreno.cz
10. Rytmus - Od klienta k občanovi, o.p. s. Praha (člen ČUPZ)
Cílová skupina: osoby se zdravotním postižením nebo jiným znevýhodněním
Londýnská 81, 120 00 Praha 2
224 251 610
londynska@rytmus.org
http://www.rytmus.org