Příklady z praxe

Nejnovější příklady z praxe si můžete přečíst na webových stránkách občanského sdružení Rytmus Praha nebo Rytmus Benešov, o.p.s.

Pan Jan - zaměstnání u firmy Schachermayer

Pan Jan se na agenturu pro podporované zaměstnávání obrátil v říjnu roku 2007.  Po roce začal spolupracovat s pracovní konzultantkou a společně hledali práci. Tu se pro Jana podařila najít velmi brzy, jelikož agentura pro  podporované zaměstnávání měla v době navázání spolupráce s Janem rozjednané možné zaměstnání u firmy Schachermayer. S touto firmou agentura již spolupracovala při zaměstnání jiného uživatele.

 Nástup do práce proběhl do dvou měsíců, kdy si Jan za podpory pracovní konzultantky a opatrovníka vyřídil veškeré náležitosti k nástupu. Jan pracuje na pozici expedient. Náplní jeho práce je balení zakázek – používání počítače, odhad způsobu zabalení zakázky, používání baličky. Jan se s pomocí asistence práci naučil a začlenil se do kolektivu. Po zaškolení se rozhodl navýšit svůj pracovní úvazek ze 6 hod na 8 hod. S rozhodnutí mu pomáhal jak vedoucí ve firmě Schachermayer, opatrovník tak i pracovní konzultantka o.s. Rytmus. V současné době (duben 2009) je Jan v práci zcela samostatný a podporu agentury pro podporované zaměstnávání již nepotřebuje.

Názor zaměstnavatele:

  • Jaké máte zkušenosti se zaměstnáváním lidí se zdravotním postižením?

„První naše zkušenost ve skladovém hospodářství dopadla špatně. Tento nezdar nás neodradil od hledání dalšího zaměstnance se zdravotním postižením ve spolupráci s o.s.Rytmus. Naše druhá zkušenost dopadla na výbornou, protože jsme s Vaší pomocí objevili pana Jana.“

 

  • Pan Jan pracuje mezi zdravými zaměstnanci. Jsou o jeho znevýhodnění nějakým způsobem informováni? Vyvolalo to nějaké negativní reakce?

„Samozřejmě naši zaměstnanci byli informováni o našem záměru zaměstnat ve skladovém hospodářství člověka se zdravotním postižením, abychom předešli zbytečným konfliktům. Naši zaměstnanci jsou duševně na vysoké úrovni. Pana Jana přijali velice dobře. Pan Jan se stal v kolektivu celkem oblíbeným.“

  • Jak jste spokojeni s prací, kterou pan Jana odvádí?

„S prací pana Jana jsme velice spokojeni. Výborně se začlenil do celého kolektivu zaměstnanců logistiky fy Schachermayer. O jeho schopnostech vypovídá to, že v měsíci březnu byl vybrán do TOP týmu za měsíc únor. Tímto naše fa oceňuje nejlepší pracovníky za uplynulý měsíc.“

 

Názor pana Jana:

  • V čem spočívala pomoc Rytmusu při nástupu do práce?

„Při schůzce v Schachermayeru. Při pohovoru, při podpisu smlouvy. Při rozhovoru s ředitelem a s vedoucím pracoviště. Naučit se práci. Trvalo to cca 14 dní až měsíc. Pak jsem tam byl sám. Chodili asistentky z Rytmusu, pak jsem začal sám - ovládat počítače, jak balit.“

 

  • Pořádá zaměstnavatel i nějaké mimopracovní aktivity, kterých se můžete zúčastnit? Např. zájezd na hory?

„Byl jsem s nima na horách v Rakousku. V létě jsou sportovní hry. V létě mohu jet na podnikovou chatu. Jezdí se na kola.“

 

  • Co je náplní vaší práce?

„Je tam počítač. Zabalit věc i- kuchyňské věci - kliky, šroubky, dřezy, umělé šuplíky. Zabalit paletu. Naskládat zboží, je tam balička- musí to umět všichni a pak to vážeme, musím dát pozor na zakázky. Když se to pošle jinam, tak to vracej, je to práce dobrá. Jsou se mnou spokojení. Byl jsem vyhlášený 2 krát jako nejlepší balič. Dostal jsem za to peníze. Spokojenost tam je. Hlavní je, že jsou spokojení mistři. Je tam teploučko. Někdy je to dřina, ale jinak se to dá zvládnout. Byl tam jeden kluk a já ho to učil. Zkusil si to a líbilo se mu to.Kdyby měl někdo zájem, tak mu to klidně doporučím-pracovat tam.“

 

Názor opatrovníka:

 

  • Jakým způsobem probíhala spolupráce mezi Vámi a pracovní konzultantkou?

„Pracovní konzultantka konzultovala a podnikala veškeré kroky s mým souhlasem a podporou, kontakty byly částečně formou osobních schůzek a zejména telefonické.“

 

  • Doporučil byste službu podporované zaměstnávání lidem se zdravotním znevýhodnění? Proč?

„Rozhodně bych tuto formu i organizaci (Rytmus) velmi doporučil, bohužel se domnívám, že jejich kapacity jsou značně omezené. Důvodem pro doporučení je zejména jejich orientace z hlediska potřeb jednotlivých zaměstnavatelů  a znalost místních poměrů a zejména jejich osobní a aktivní účast při začátcích na pracovišti.“

 

(O své zkušenosti se podělili zaměstnanci pražské agentury Rytmus.)

Pan Ondřej

Na počátku roku 2007 oslovil pan Ondřej agenturu pro podporované zaměstnávání s přáním najít si pracovní místo mimo areál ústavu sociální péče (ÚSP). Během svého dlouholetého pobytu v ÚSP získal pan Ondřej pracovní zkušenosti v různých oblastech (např. zahradnictví, prádelna, zednické práce). Dlouhodobě pracoval v ÚSP jako vrátný a také pomáhal při organizování fotbalových zápasů, ale tato činnost byla odměňována jen symbolicky.

Své pracovní povinnosti v rámci ÚSP plnil svědomitě a odpovědně. Přesto pan Ondřej pociťoval potřebu změny. Po několikaměsíční čekací době uzavřel  Dohodu o poskytování služby podporované zaměstnávání, a tak se svým pracovním konzultantem začal aktivně hledat nové zaměstnání.

Doba plánování cesty k vhodnému zaměstnání, oslovování zaměstnavatelů a osobního jednání s nimi  trvala několik měsíců. Poté byla objevena nabídka firmy, která hledala pracovníka na roznos svých reklamních letáků. Pan Ondřej se rozhodl tuto činnost zkusit. Na počátku byla zajištěna asistence, která se postupně snižovala. Uživatel služby se osamostatnil a roznos již zajišťuje samostatně. Protože tuto pracovní činnost pan Ondřej vykonává pouze 1 den v týdnu, pokračoval se svým pracovním konzultantem v hledání dalšího zaměstnání.

Agentura pro podporované zaměstnávání provedla svůj první tzv. audit pracovních příležitostí, což je jeden z efektivních nástrojů vyhledávání volných pracovních míst (know-how o.s. Jurta, Osmý den). Tento audit byl proveden v obchodním řetězci a bylo zde nalezeno několik možných pracovních pozic, které byly vhodné i pro osoby se zdravotním postižením. Pan Ondřej se rozhodl vykonávat práci v třídírně lahví. Součástí jeho pracovní náplně byl také úklid nákupních vozíků na parkovišti.

Do zaměstnání nastoupil po vstupní lékařské prohlídce. Byla podepsána dohoda o pracovní činnosti. Na počátku práce byla poskytnuta podpora ze strany asistentky, která pomohla uživateli především s rozlišováním jednotlivých druhů lahví a přepravek. I zde se asistentce postupně snižovala a po několika málo týdnech pan Ondřej svoji práci vykonával plně bez podpory. Když skončila platnost dohody o pracovní činnosti, nebyla podepsána další smlouva, protože obchodní řetězec provedl veliké personální změny. Pan Ondřej přišel o práci.

Tuto negativní situaci řešil pan Ondřej opětovným aktivním hledáním dalšího možného zaměstnání. Absolvoval několik bezvýsledných jednání se zaměstnavateli. Poté agentura opět  provedla audit pracovních příležitostí v jedné potravinářské firmě. Zde bylo volné pracovní místo u mytí nádobí. Zaměstnavatel uvítal možnost bezplatné praxe, aby si obě strany vyzkoušely, zda jim bude spolupráce vyhovovat. Přestože pan Ondřej práci vykonával kvalitně, zaměstnavatel měl obavy uzavřít pracovně-právní poměr s osobou s mentálním postižením a zbavenou způsobilosti k právním úkonům. Vedení firmy umožnilo osobní schůzku nejen s pracovním konzultantem, ale i s opatrovnicí pana Ondřeje. Zde se vyjasnily některé zbytečné obavy a byly vysvětleny mýty a předsudky o zaměstnávání lidí s mentálním postižením. Pan Ondřej zde nakonec nastoupil do práce, má pracovní smlouvu na dobu určitou se zkušební dobou na 3 měsíce. (Pracovní smlouvu na dobu určitou zde mají všichni noví pracovníci. Je-li výkon pracovních povinností uspokojivý, je smlouva dále prodloužena na dobu neurčitou.

I zde měl zprvu pan Ondřej asistentku, která jej podpořila v orientaci v novém zaměstnání a při zvládání pracovních úkonů. Opět došlo k postupnému snížení podpory ze strany asistentky, výborně navíc funguje přirozená podpora na parcovišti. Pan Ondřej samostatně komunikuje s kolegyněmi a je zde platným členem pracovního kolektivu. Asistence byly po několika týdnech - po dohodě s uživatelem i zaměstnavatelem - plně ukončeny. A co říká o své práci pan Ondřej osobně? „Jsem zde šťastný a práci zvládám sám. Paní vedoucí mě chválí a je spokojená.“

Změna nastala ve výkonu roznosu letáků. Pan Ondřej tuto práci již nechtěl vykonávat, a tak si našel za sebe náhradního pracovníka, kterého v této činnosti sám zaučil a práci mu přenechal.

V současné době je pan Ondřej plně samostatný a i nadále trvá jeho spokojenost na pracovišti v potravinářské firmě. Spolupráci s organizací Rytmus Benešov o.p.s., která trvala bez jednoho měsíce 2 roky, ukončil pan Ondřej dohodou, neboť získal vhodné pracovní místo a dál již nepotřebuje podporu.

(O své zkušenosti se podělila Bc. Pavla Fleischhansová, pracovní konzultantka agentury Rytmus Benešov, o.p.s.)