Statistická zpráva o podporovaném zaměstnávání v roce 2014

02.03.2016 Výsledky dotazníkového šetření mezi agenturami pro podporované zaměstnávání za rok 2014

Dotazníkového šetření se zúčastnilo 39 agentur podporovaného zaměstnávání, což je 74% všech agentur PZ. Pro zpracování dat byly použity všechny vyplněné dotazníky.

V případě, že vyplněný dotazník některý z údajů neobsahoval, byl nahrazen průměrnou hodnotou vypočítanou z hodnot, které uvedly ostatní agentury PZ.

1.   Počet agentur PZ, které v ČR působily v roce 2013 *)

54

2.   Status agentur PZ v ČR

a)    69% agentur PZ mělo status sociální služby, ve všech případech se jednalo o sociální rehabilitaci

b)    28% agentur PZ poskytovalo PZ v rámci časově ohraničeného projektu

c)    3% agentur poskytovalo PZ jako službu zaměstnanosti, jednalo se o 1 agenturu a o vymezená chráněná místa s podporou

3.   Průměrná okamžitá kapacita jednoho úvazku pracovního konzultanta v ČR

8 případů klientů

Hodnoty se pohybovaly v rozmezí od 5 do 15 případů

4.   Celkový počet míst PZ v ČR

972 míst *)

Průměrný počet míst v agentuře PZ byl 18

5.   Počet neuspokojených žadatelů o PZ v ČR k 31. 12.

233 neuspokojených žadatelů *)

Průměrný počet neuspokojených žadatelů u jedné agentury PZ byl 4

6.   Průměrná délka čekací doby k 31. 12.

3 měsíce

Nejnižší údaj byl 0, nevyšší údaj byl 12, nejčastější údaj 0 byl uveden u 36 % poskytovatelů PZ

7.   Podíl zastoupení jednotlivých zdrojů na financování PZ v ČR

Evropský sociální fond – 42 %

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR – 30 %

Kraj – 10%

Obec, městská část – 8 %

Úřad práce – 4%

Komerční činnost – 2%

Ostatní (doplňková činnost, dary) – 4%

8.   Průměrné roční náklady na 1 místo v PZ v ČR

78 958 Kč

9.   Celkový počet klientů PZ v ČR

1 441 klientů PZ **)

10.   Efektivita PZ vzhledem k cíli 1 PZ (klient si zvýší úroveň dovedností potřebných k získání a udržení si vhodného pracovního místa na otevřeném trhu práce)

82 % z počtu klientů, kteří v hodnoceném roce službu ukončili

11.   Efektivita PZ vzhledem k cíli 2 PZ (klient má stabilní pracovní místo na otevřeném trhu práce)

56 % z počtu klientů, kteří v hodnoceném roce službu ukončili

12.   Provádění pracovní rehabilitace

Pracovní rehabilitaci provádělo 5% agentur PZ (2 agentury PZ), z nich 1 agentura v rámci pracovní rehabilitace provedla pouze ergodiagnostiku

 

*) Někteří poskytovatelé PZ provozují více agentur PZ.

**) Hodnota byla vypočítána vynásobením průměrné hodnoty zjištěné dotazníkovým šetřením počtem všech agentur PZ působících na území ČR v roce 2014 (tedy číslem 54).

Výsledky zpracovala