What is Supported Employment

Supported Employment is a method of working with disabled people and other disadvantaged groups to access and maintain paid employment in the open labour market.Je určená lidem, kteří chtějí získat a udržet si placené zaměstnání v běžném pracovním prostředí . It is designed for people who want to gain and retain paid employment in the current working environment.

Jejich schopnosti získat a zachovat si zaměstnání jsou přitom z různých důvodů omezeny do té míry, že potřebují individuální osobní podporu poskytovanou před nástupem i po něm.

 

The purpose of supported employment is to equalize employment opportunities for people with impeded access to the open labor market whose social fulfillment is or might therefore be limited.

The main objective of supported employment is to enable the target group members to get and keep an appropriate employment on the open labor market as well as to increase applicant’s/worker’s self-sufficiency.

Supported employment shall be provided to people who need professional and individual support based on the personal aid in order to get or keep the employment. Any substantial disadvantage of a person shall not cause denial of the service.