Leták pro firmy

Podporované zaměstnávání pro zaměstnavatele

 • Máte více než 25 zaměstnanců v pracovním poměru a týká se vás tak povinnost zaměstnávat osoby se zdravotním postižením?
 • Proč je výhodné zaměstnat člověka se zdravotním postižením (ZP)?
 • Jak zvýšit svou prestiž a posílit společenskou odpovědnost?
 • Chcete ušetřit čas a energii, které jindy vynakládáte na hledání a zapracování nového zaměstnance?

Agentury podporovaného zaměstnávání vám pomohou

Co je podporované zaměstnávání?

 

 • individuální podpora zaměřená na potřeby konkrétního člověka se ZP a zaměstnavatele
 • pracovní asistence pro uchazeče o práci před nástupem do zaměstnání i po něm.

Jak to funguje?

 • Kontaktujete agenturu podporovaného zaměstnávání - přímo nebo s využitím kontaktů na našich webových stránkách.

 

 • Sejdete se s pracovním konzultantem, který vám poskytne:
 1. odborné poradenství v oblasti zaměstnávání osob se ZP (obecné otázky, legislativa, finance),
 2. pomůže při vytipování vhodných pracovních činností či vytvoření pracovního místa pro osobu se ZP, aj.
 • Pracovní konzultant vám pomáhá při získávání, výběru a přijímání zaměstnance se ZP (doporučí vhodného uchazeče, účastní se při pohovoru, asistuje při přijímání zaměstnance)
 • Rozhodnete se, zda uchazeče se ZP přijmete.

 

 • Uzavřete s uchazečem pracovněprávní vztah.
 • Dohodnete si konkrétní možnosti podpory při zapracování nového zaměstnance a jeho začlenění do kolektivu (asistence na pracovišti, zaškolení, poradenství, aj.).

Kolik to stojí?

Služby agentury podporovaného zaměstnání jsou bezplatné.

Jaké jsou výhody zaměstnání osob se ZP?

 

 • Úleva na dani z příjmu.
 • Úspora za odvody do státního rozpočtu.
 • Získání motivovaného a stálého zaměstnance.
 • Podpora diversity a dobré atmosféry v pracovním týmu.
 • Podpora dobrého jména zaměstnavatele.
 • Možnost získání příspěvků z prostředků na aktivní politiku zaměstnanosti, aj.