Výhody zaměstnávání OZP

Finanční výhody, které lze přímo vyčíslit

  • Za každého zaměstnance se zdravotním postižením pracujícího na plný úvazek ušetříte cca 53 000 Kč, v případě zaměstnance s těžším zdravotním postižením dokonce 158 000 Kč ročně. 
  • Splníte zákonem stanovenou povinnost zaměstnat osoby se zdravotním postižením (dle § 81 zák. 435/2004 Sb.) bez placení odvodů do státního rozpočtu

Snížíte si roční daně (dle § 35 zák. 586/1992 Sb.) v případě přímého zaměstnávání osob se zdravotním postižením

  • za každého zaměstnance se zdravotním postižením pracujícího na plný úvazek o 18 000 Kč 
  • za každého zaměstnance s těžším zdravotním postižením pracujícího na plný úvazek o 60 000 Kč

Můžete obdržet příspěvky od Úřadu práce

  • finanční příspěvek na společensky účelné pracovní místo 
  • příspěvek na zapracování

 

Obecné (ne)finanční výhody nelze vyčíslit přímo, ale jsou přínosem pro Vaši firmu

  • Pracovníci se zdravotním postižením jsou v převážné většině zaměstnanci s velmi malou fluktuací
  • Zaměstnanec se zdravotním postižením je často k práci velmi motivovaný, přičemž hlavní motivací je zařazení do pracovního kolektivu a dobře odvedená práce, nikoliv jen finanční ohodnocení 
  • Pro zaměstnance s těžším zdravotním postižením je vhodná práce na zkrácený pracovní úvazek, může například vypomáhat ostatním zaměstnancům v pracovní „špičce“ nebo nahradit nestálou měnící se brigádnickou sílu a být stálým a zaučeným zaměstnancem, na kterého se může zaměstnavatel spolehnout

 

Společenská odpovědnost a Diversity Management

Zaměstná-li firma osobu se zdravotním postižením, jedná v souladu s konceptem CSR (Corporate Social Responsibility - společenská odpovědnost firem

  • Zaměstnanec se zdravotním postižením obohatí atmosféru na pracovišti, dojde ke zvýšení míry vzájemné tolerance v rámci pracovního týmu, obohacení hodnotového systému a posílení obecné schopnosti členů pracovního týmu dívat se na skutečnost z různých úhlů pohledů.  Zvýší se různorodost týmu dle moderní koncepce Diversity Management.

Legislativa

Více informací naleznete zde