Leták pro zájemce

Podporované zaměstnávání osob se zdravotním postižením

Informace pro uchazeče, jejich rodiny či lékaře

 

 • Jste osobou se zdravotním postižením?
 • Chcete být společensky prospěšný a získat větší ekonomickou nezávislost?
 • Chcete se zapojit do běžného pracovního prostředí v kolektivu lidí bez postižení, ale nedokážete to bez cizí pomoci?

Agentury podporovaného zaměstnávání vám pomohou

Co je podporované zaměstnávání?

 • Podpora lidem znevýhodněným na trhu práce a jejich (potenciálním) zaměstnavatelům, a to před nástupem uchazeče do práce i po něm.
 • Služba bezplatně poskytovaná agenturami podporovaného zaměstnávání.

Jak to funguje?

 • Kontaktování agentury: Kontaktujete agenturu podporovaného zaměstnávání - přímo nebo s využitím kontaktů na našich webových stránkách.
 • Rozhodnutí o využití služby: Po konzultaci s pracovníky agentury a seznámení s pravidly služby poskytovaného zaměstnávání se rozhodnete, jestli službu využijete.
 • Co chci dělat a co se musím naučit: Bude Vám přidělen pracovní konzultant, který Vám pomůže:
 1. vytvořit představu o možném pracovním uplatnění,
 2. zjistit, jaké jsou Vaše pracovní schopnosti a dovednosti, následně pak naplánovat cestu k jejich zlepšení,
 3. natrénovat dovednosti potřebné k nalezení, získání a udržení vhodného pracovního místa.

 

 • Skupinka: Účastníte se pravidelného skupinového poradenství (sociální poradenství, job club).
 • Hledání a získání pracovního místa: Pracovní konzultant Vám pomáhá při vyhledání a získání pracovního místa (kontaktuje zaměstnavatele, účastní se na pohovoru, pomáhá vyjednat podmínky zaměstnání).
 • Asistence na pracovišti: V případě potřeby Vám pracovní asistent po určitou dobu pomáhá přímo na pracovišti s nácvikem potřebných dovedností a osvojení pracovních postupů, také Vás učí komunikovat s kolegy či zákazníky.

Pro více informací nám napište na email: info@www.unie-pz.cz, zavolejte na tel.: +420 739 040 086 nebo kontaktujte agentury pro podporované zaměstnávání.